Οι υπηρεσίες που παρέχουμε: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά

Perivalontologos.gr

περιβαλλοντικές μελέτες
γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά

Υπηρεσίες - Περιβαλλοντικές Μελέτες

services1Η κατασκευή ενός νέου έργου ή δραστηριότητας, η επέκταση ή ακόμη και η λειτουργία του, προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων νομοθετικών απαιτήσεων και την λήψη άδειας που σχετίζεται με το περιβάλλον (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Η άδεια αυτή, αποκτάται με μια σειρά διαδικασίων, τελικό στάδιο των οποίων είναι η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καλείται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική εργασία και έρευνα, που αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου, να καταστεί ευχερής και αποτελεσματική η προσπάθεια για την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων.

Οι περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούμε

services2Αναλαμβάνουμε την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων όλων των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών για νέα έργα ή δραστηριότητες, για υφιστάμενα έργα που προβλέπεται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν, καθώς και για τη λειτουργία υφιστάμενων έργων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων, για έργα που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν και επίκειται η λήξη της Περιβαλλοντικής άδειας.

Εκπονούμε Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικές Εκθέσεις καθώς και Σύνταξη Φακέλων προς εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (αφορά επέκταση - εκσυγχρονισμό - τροποποίηση υφιστάμενων έργων).

Οι πελάτες μας

services3Οι υπηρεσίες μας αφορούν έργα τόσο μεγάλης όσο και μεσαίας - μικρής κλίμακας. Οι πελάτες μας είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και ιδιώτες. Ωστόσο, απευθυνόμαστε κυρίως στον απλό ιδιώτη, σε έργα μικρής - μεσαίας κλίμακας, που απαιτούν γρήγορη περάτωση - περιβαλλοντική αδειοδότηση, χαμηλές τιμές και αξιοπιστία.

Συνεργαζόμαστε με φορείς όπως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Νομαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες, καθώς και (κυρίως) με ιδιώτες - επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων έργων, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κτηνοτροφικές μονάδες, άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εξορυκτικές δραστηριότητες κ.α.

Χρόνος εκπόνησης - κόστος περιβαλλοντικών μελετών

Ο χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι ο ελάχιστος δυνατός (15 - 25 ημέρες). Αξιοποιώντας άριστα το δίκτυο συνεργατών μας, εγγυόμαστε την γρήγορη ολοκλήρωση της μελέτης και την υποβολή της στην αρμόδια υπηρεσία. Το δεύτερο μέρος, αφορά την παρακολούθηση της μελέτης μετά την υποβολή της, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το κόστος των υπηρεσιών μας είναι το χαμηλότερο δυνατό, μικρότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών. Αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο. Άλλωστε το ελάχιστο δυνατό κόστος αποτελεί και τον λόγο ύπαρξης του Perivalontologos.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για τα οφέλη που θα σας αποφέρει η συνεργασία μας.

αραχωβα ξενοδοχεια


ενεργειακο πιστοποιητικο

Κατηγορίες έργων
που αναλαμβάνουμε

Έργα Οδοποιίας

Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημοτικές οδοί, δασικοί δρόμοι κ.α.

Υδραυλικά Έργα

Φράγματα, απολήψεις επιφανειακών νερών (για ύδρευση - άρδευση), υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις, αρδευτικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα κ.α.

Λιμενικά Έργα

Μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες, προβλήτες κ.α.

Συστήματα Υποδομών

Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και λυμάτων, αποχετευτικοί αγωγοί κ.α.

Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες

Επιφανειακή - υπόγεια εξόρυξη, λατομεία, λατομικές ζώνες κ.α.

Τουριστικές εγκαταστάσεις -
Εργασίες Πολεοδομίας

Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής, ξενώνες, κατασκηνώσεις, πάρκα κ.α.

Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, αναπαραγωγή θηραμάτων, εκκολαπτήρια, υδατοκαλλιέργειες κ.α.

Υδατοκαλλιέργειες

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί, εκτροφεία κ.α.

Βιομηχ. εγκαταστάσεις και εργασίες διαρρύθμισης βιομηχ. ζωνών

Παραγωγή - συντήρηση προϊόντων, εκκοκιστήρια, βιομηχανία ξύλου και μετάλλων, ειδικές δραστηριότητες κ.α.

Ειδικά έργα

Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά Πάρκα κ.α.), αντλιοστάσια καυσίμων, ελικοδρόμια, πίστες αγώνων - δοκιμών αυτοκινήτων, αλυκές, μάντρες υλικών οικοδομών, πρατήρια καυσίμων κ.α.

 

Χρόνος εκπόνησης

Αναμενόμενος χρόνος υποβολής
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
(Α στάδιο):

15 - 20 ημέρες

 

Αναμενόμενος χρόνος υποβολής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
(Β στάδιο):

20 - 25 ημέρες

 

Ενημέρωση: Ιούλιος 2011

 

Κόστος

Κάθε έργο ή δραστηριότητα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Βασικός παράγοντας είναι η κατηγορία της μελέτης.

 

Εγγυόμαστε 30% έκπτωση σε κάθε μελέτη, βάση της αμοιβής που προβλέπεται από τη νομοθεσία (κώδικας προεκτιμώμενων αμοιβών).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υποβολή προσφοράς για το έργο σας.

 

Επικοινωνία...

 

Αξιοπιστία

Έχοντας εκπονήσει δεκάδες μελέτες σε κάθε κατηγορία έργου, έχοντας σημαντικά μειωμένο κόστος εργασίας και χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας σε συνδυασμό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, είμαστε σίγουροι για το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

 

Ζητήστε να δείτε δείγματα της δουλειάς μας, εμπιστευτείτέ μας το έργο σας και βγείτε κερδισμένοι.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!