Χρήσιμες πληροφορίες για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες

Perivalontologos.gr

περιβαλλοντικές μελέτες
γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά

Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες

περιβαλλοντικα_εργα_4Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της χώρας, υποχρέωση μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχει για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο (2) στάδια.

Το πρώτο στάδιο αποτελεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), η οποία αποσκοπεί στην θετική γνωμοδότηση για το έργο, από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος (διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης).

Το δεύτερο στάδιο αποτελεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η οποία αποσκοπεί στην Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο.

 

Οι Μελετητές

Το νομικό καθεστώς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν για τους μελετητές ειδικά προσόντα, τα οποία ελέγχονται από ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πτυχία κατάλληλα για την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών χορηγούνται σε πλήθος επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Βιολόγοι κ.α.

Όλα τα στελέχη - μελετητές του Perivalontologos.gr είναι κάτοχοι Μελετητικών Πτυχίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έχουν δικαίωμα υπογραφής για όλες τις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.

Στην πλειοψηφία τους, οι μελετητές διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες: α) Μεγάλου μεγέθους συγκροτημένα περιβαλλοντικά γραφεία, που απασχολούν πλήθος υπαλλήλων και διαχειρίζονται ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό έργων, β) Ατομικές επιχειρήσεις, κυρίως νέων επιστημόνων που δεν έχουν την αξιόλογη εμπειρία και τις γνώσεις ώστε να διεκπεραιώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.

 

Τι να προσέξετε

περιβαλλοντικα_εργα_5Αποτελεί συνήθη πρακτική την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ιδιωτικών έργων να αναλαμβάνουν οι μηχανικοί που διαχειρίζονται το σύνολο του έργου. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει συνήθως τον επιχειρηματία καθώς, ο μηχανικός αναθέτει (συνήθως) σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη (με το κατάλληλο μελετητικό πτυχίο) την εκπόνηση της μελέτης.

Αυτό έχει ως συνέπεια δύο (2) πράγματα: α) διόγκωση του κόστους από τη μεσολάβηση πολλών μελετητών και β) επιβράδυνση της αδειοδότησης, καθώς ο μελετητής δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που θα υποβάλλει την μελέτη στην αρμόδια υπηρεσία έγκρισης.

Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιλέξει να αναθέσει ο ίδιος την μελέτη σε κάποιον ειδικό, έρχεται αντιμέτωπος με το εξής δίλημμα: είτε να αναθέσει τη μελέτη σε κάποια από τις μεγάλες, καταξιωμένες εταιρείες περιβαλλοντικών συμβούλων, είτε σε κάποιον ανεξάρτητο μελετητή που του συστήνουν.

Στην πρώτη περίπτωση, που θα αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης σε κάποια από τις μεγάλες περιβαλλοντικές εταιρείες, θεωρείται δεδομένο το μεγάλο κόστος. Στην δεύτερη περίπτωση, που θα αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης σε κάποιον ανεξάρτητο μελετητή που του συνέστησαν, θα αντιμετωπίσει πιθανότατα αυξημένο χρόνο έγκρισης και πολλές φορές αμφίβολο αποτέλεσμα.

 

Τι προσφέρουμε

περιβαλλοντικα_εργα_3Το Perivalontologos.gr αποτελείται από μια ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι έχουν για χρόνια εργαστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών και οι οποίοι αντιλήφθηκαν το κενό που υπάρχει στην εκπόνηση των μελετών. Πλέον, ο επιχειρηματίας που αναζητά λύση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, έχει μια αξιόπιστη λύση.

Το Perivalontologos.gr δεν αποτελεί άλλη μια εταιρεία εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών με μεγάλα, πολυτελή γραφεία και πλήθος υπαλλήλων και έργων, αλλά μια ομάδα επιστημόνων του περιβάλλοντος που προσφέρουν αξιόπιστες, ευέλικτες και οικονομικές λύσεις.

Προσφέρουμε γρήγορη και οικονομική περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων σας, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και την υλικοτεχνική μας υποδομή. Επικοινωνήστε μαζί μας, και κάντε τη σύγκριση.

 

Πριν την ανάθεση της μελέτης

Πριν αναθέσετε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου σας, ζητήστε να μάθετε:

  • Συνολικό κόστος αδειοδότησης
  • Συνολικό εκτιμώμενο χρόνο εκπόνησης μελέτης - έγκρισεων
  • Προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν (π.χ. περιοχές προστασίας κ.α.) και προτεινόμενες λύσεις
  • Χρονοδιάγραμμα εργασιών και εγγυήσεις

Γιατί να διαλέξετε εμάς?

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Σημαντικά μειωμένο κόστος
  • Παρακολούθηση της μελέτης μετά την υποβολή και κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου εγκρίσεων
  • Εμπειρία - αξιοπιστία για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εκπόνηση των μελετών
  • Παροχή εγγυήσεων για την υποβολή των μελετών - χρονοδιάγραμμα

Αξιοπιστία

Έχοντας εκπονήσει δεκάδες μελέτες σε κάθε κατηγορία έργου, έχοντας σημαντικά μειωμένο κόστος εργασίας και χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας σε συνδυασμό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, είμαστε σίγουροι για το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

 

Ζητήστε να δείτε δείγματα της δουλειάς μας, εμπιστευτείτέ μας το έργο σας και βγείτε κερδισμένοι.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!