Οι υπηρεσίες που παρέχουμε: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά

Perivalontologos.gr

περιβαλλοντικές μελέτες
γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ερωτήσεις σας.

 

Χρόνος εκπόνησης

Αναμενόμενος χρόνος υποβολής
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
(Α στάδιο):

15 - 20 ημέρες

 

Αναμενόμενος χρόνος υποβολής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
(Β στάδιο):

20 - 25 ημέρες

 

Ενημέρωση: Ιούλιος 2011

 

Κόστος

Κάθε έργο ή δραστηριότητα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Βασικός παράγοντας είναι η κατηγορία της μελέτης.

 

Εγγυόμαστε 30% έκπτωση σε κάθε μελέτη, βάση της αμοιβής που προβλέπεται από τη νομοθεσία (κώδικας προεκτιμώμενων αμοιβών).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υποβολή προσφοράς για το έργο σας.

 

Επικοινωνία...

 

Αξιοπιστία

Έχοντας εκπονήσει δεκάδες μελέτες σε κάθε κατηγορία έργου, έχοντας σημαντικά μειωμένο κόστος εργασίας και χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας σε συνδυασμό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, είμαστε σίγουροι για το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

 

Ζητήστε να δείτε δείγματα της δουλειάς μας, εμπιστευτείτέ μας το έργο σας και βγείτε κερδισμένοι.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!